Ikasgaiak eta ordutegia

Ikasgaia Orduak
astero
Erizaintzako oinarrizko teknikak 11
Odontologia laguntza teknikak 3
Ospitale eremuko higienea 6
Administrazio eragiketak eta osasungintzako dokumentazioa 3
Osasunaren sustapena eta pazientearentzako laguntza psikologikoa 3
Kalitatea eta etengabeko hobekuntza 1
Lan giroko harremanak 2
Laneko orientazio eta formakuntza  2