Curriculum anitzeko programa 3. eta 4.DBH

-

Curriculum-aniztasuneko programek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatuaren titulua lortzea dute helburu. Programa horien hartzaileak hauek dira: behar den ebaluazioa egin ondoren curriculumaren edukiak, jarduera praktikoak eta arloak beste era batean antolatuta eman behar zaizkien eta etaparen oinarrizko helburu eta gaitasunak lortzeko metodologia espezifikoa behar duten ikasleak.

Modalitate honetan, curriculuma eremuka, diziplina arteko proiektuka edo jakintza-arloka antolatuta dago.

 

Ikasgaiak DBH3AC

Asteko orduak

Gizarte eta hizkuntza esparrua

9

Gorputz Hezkuntza

2

Ingelesa

3

Zientifiko teknologiko esparrua

11

Tutoretza

2

Musika

1

Aukerakoa (1)

Osasun fisikoa eta emozionala

2

Plastika I

Plastika II

 

Ikasgaiak DBH4AC

Asteko orduak

Gizarte eta hizkuntza esparrua

9

Gorputz Hezkuntza

2

Ingelesa

3

Zientifiko teknologiko esparrua

12

Tutoretza

2

Aukerakoa (1)

Matematika tailerra

2

Garapen perts aplik filosofia