Ikasgaiak

Orokorrak (Derrigorrezkoak) Orduak
Gaztelania 3
Euskara 3
Ingelesa 3
Geografia eta Historia 3
Matematika 3
Biologia eta Geologia 3
Fisika eta Kimika 3
Teknologia (ingelesez) 1
Musika 2
Gorputz Hezkuntza 2
Balio Etikoak 1
Tutoretza 1
   
Espezifikoak (Hautazkoak): bi orduko ikasgai bat  
Frantsesa  
IKT  
Plastika