Ikasgaiak

Orokorrak (Derrigorrezkoak) Orduak
Gaztelania 3
Euskara 4
Ingelesa 3
Geografia eta Historia 3
Fisika eta Kimika 3
Matematika 4
Teknologia (ingelesez) 2
Gorputz Hezkuntza 2
Musika 1
Plastika 1
Balio Etikoak 1
Tutoritza 1

 

 
Espezifikoak (Hautazkoak): bi orduko ikasgai bat  
Frantsesa  
IKT