Ikasgaiak eta ordutegiak

Orokorrak (derrigorrezkoak)

Orduak
Gaztelania 4
Euskara 3
Ingelesa 4
Geografia eta Historia 3
Biologia eta Geologia 3
Matematika 3
Teknologia (ingelesez) 2
Plastika 2
Gorputz Hezkuntza 2
Balio Etikoak 1
Tutoretza 1
   
Espezifikoak (Hautazkoak): bi orduko ikasgai bat  
Frantsesa  
IKT