Ikasgaiak

Orokorrak (derrigorrezkoak)

Orduak
Gaztelania 4
Euskara 3
Ingelesa 4
Geografia eta Historia 3
Biologia eta Geologia 3
Matematika 4
Teknologia (ingelesez) 2
Plastika 1
Gorputz Hezkuntza 2
Balio Etikoak 1
Tutoretza 1
   
Espezifikoa (Hautazkoak): ikasgai bat Orduak
IKT 2