Bidelaguna

Será destinatario del programa el alumnado de 1º y, 2º de Educación Secundaria Obligatoria. Tendrá prioridad el alumnado con dificultades o retraso escolar relacionado con su situación de desventaja social.

El Programa BIDELAGUNA tiene como finalidad mejorar los índices de éxito escolar, para lo que pretende:

 • Facilitar al alumnado, sobre todo a aquel que no goza de entorno físico ni estímulos adecuados, un acompañamiento y unos medios para dedicar un tiempo complementario a hacer frente a su retraso escolar o a prevenirlo.
 • Mejorar el desarrollo de las competencias básicas, en particular las tareas asociadas a la lectura, las materias instrumentales, la organización del trabajo y la adquisición de hábitos de estudio.
 • Mejorar las expectativas que tiene el alumnado sobre sus propias capacidades, y las que tiene el centro sobre su propio alumnado.
 • Mejorar la relación recíproca entre las familias y el centro.

Institutuko helburuak eta jarduerak

HELBURUAK

 • LH eta DBH arteko transizioa leuntzen laguntzea eta bere aukera akademikoak areagotzeko ikaslearen autoestima indartzea.
 • Ikaslea taldean eta ikastetxean integratzen laguntzea: ikasleen arteko lankidetza bultzatzea, ikasleen arteko harremanak hobetzea.
 • Eskola-orduetatik kanpo ikasle taldeari orientazio pertsonalizatua eskaintzea eta zailtasunak dituzten ikasleei laguntza eskaintzea.
 • Ikasleengan ikaste ohitura onak sustatzea, jarraipena eginez, animatuz: Denbora antolatzen lagundu, ikasteko etxeko giro desegokia duten ikasleei gune egokia eskaini.
 • Gurasoei ikasleen garapenerako lan pertsonalaren garrantziaz jabetzen laguntzea.
 • Zailtasunak gainditzeko IKTko teknikak erabiltzea, ikaste teknikak modu grafikoan lantzea. IKTak erabiltzea
 • Ikasten ikasteko gaitasuna hartzen laguntzea
 • Informazioaren tratamendua eta gaitasuna digitala bereganatzen laguntzea
 • Gaitasun sozial eta hiritarra garatzea.
 • Autonomia eta ekimen pertsonala garatzea.
 • Gurasoek arlo akademikoan izan behar duten inplikazioa bultzatu eta guraso eta ikastetxearen arteko komunikazioa sendotu.

JARDUERAK

 • Errefortzu saioak izango dira eguneroko gelako erritmoa jarraitzeko: etxerako lanak egin, ikasle bakoitzak dituen zailtasunei erantzun, berrikusketak azterketetarako eta erakutsi eguneroko lana egunean eramaten agenda erabiliz.
 • Talde hauek guztiz heterogeneoak dira bakoitzak agertzen duen gabeziak iturri desberdina duelako. Hau dela eta, helburua ikasle bakoitzaren autonomia eta lanerako ohiturak garatzea izango da beraien autoestimua hobetuz eta arrakasta handituz.
 • Bi azpitalde sortuko dira, bata begiralearen ardurapean, eta bestea, irakaslearen ardurapean.
 • Konkretuki astean ordu beteko lau saio dira ikasleei eskainiko zaizkienak. Ikasle bakoitzak bere egunak izango ditu. Antolaketa gauzatzeko ikasle bakoitzak bere agenda erabiliko du.
 • Hileroko antolaketa eta konpromisoa adostuko ditu ikasleak irakaslearekin.
 • Jarduerak aurrera eramateko ahal den neurrian baliabide informatikoak erabiliko dira.