Programa de Refuerzo Educativo Específico (PREE)

Es un programa que define la acción educativa con el alumnado de primero y/o segundo curso de la ESO que se encuentre en situaciones sociales o culturales desfavorecidas y con el alumnado que manifieste dificultades graves de adaptación escolar. El programa se desarrollará en entornos ordinarios y en clave de inclusividad.
Será destinatario del programa el alumnado de 13 ó 14 años, cumplidos éstos antes del 31 de diciembre de 2014, y matriculados en 1º ó 2º curso de la Educación Secundaria Obligatoria que:

  • se encuentre en situación de grave retraso escolar, principalmente en áreas instrumentales y asociado a situaciones sociales desfavorecidas.
  • presente una inadaptación al medio escolar, frecuentemente acompañada de retraso en el aprendizaje.

Institutuko Jarduerak

Ikasleen taldekatzea heterogeneoa  da eta ikasle guztiak erreferentziazko gela baten barruan daude. Hau posible izan da giza baliabideen berrantolaketarekin, hau da,  irakasle bi jarri ditugu  ikasgai instrumentaletan 1. eta 2. DBHko talde guztietan, matematika,  euskara,  gaztelania eta ingelesean eta horrela aniztasunari hobeto erantzutzeko aukera izan dugu. Errefortzua ematen duen irakaslea arlo berdinekoa da  eta pedagogia terapeutikako irakasle biak ere gela barruan lan egiten dute. Antolaketa honek ikasle guztien onura suposatzen du.

Ikaskuntza kooperatiboa  aproposa ikusten dugu, ikasle guztiak gelako jardueretan parte hartzen dutelako eta berdinen arteko interakzioak  ikasleen garapen kognitiboan garrantzi handia duelako.

Teknologia berriak eguneroko jardueretan txertatu dira hainbat arloetan: interneten erabilera informazioa bilatzeko, arbel digitala, aurkezpenak, moodle, euskaljakintza.net erabili euskeran, google drive, calendar (1. eta 2. DBH gela guztietan ) ,...